FEGGA конференция

 

                                                                            

 

Уважаеми  членове,

 

На 20-22.02.2018 г. се проведе годишната конференция на всички грийнкийпърски асоциации в Европа под патронажа на Европейската Федерация на Голф Грийнкийпърски Асоциация. Събитието се състоя в хотел Холидей Ин, София, България.

Това събитие се провежда за първи път в страната ни и за нас (Българска Голф Грийнкийпър Асоциация) като домакини беше чест да приемем това предизвикателство.

19 от общо 22 страни членки присъстваха, което е безспорен успех. 63 участници в събитието, сред които се открояваха представители на спонсори, архитекти, Българска Голф Асоциация, консултанти и  други.

Участниците имаха възможност да проследят презентации и да обменят опит с други Асоциации. Програмата беше много разнообразна и обхвана наболели теми в грийнкийпърската индустрия, както и тенденции за бъдещото развитие. Дискусиите и въпросите от публиката показаха положителен отзвук за правилното целенасоченото израстване на Асоциациите.

БГГА се представи като изключителен домакин и Конференцията се класифицира като една от най-добрите и запомнящите се до сега. Участниците имаха и възможност да се потопят във вековната история на нашата страна, както и да се докоснат до българската култура. Всички са очаровани и единодушно заявиха, че България ще бъде посещавана за в бъдеще и като туристическа дестинация.

 

От името на БГГА бих желал да благодаря за гласуваното в нас доверие през всичките тези години и да Ви уверя, че това събитие е огромен скок в израстването, както на Асоциацията, така и на всички Нас, така и на тревната индустрия в България.

 

Желая Ви успешен сезон!

 

 

С уважение,

Явор Атанасов

Председател на БГГА