Фегга 2020

Ирландия бе великолепен домакин за годишната конференция на ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВОПЕЙСКИТЕ ГОЛФ ГРИЙНКИЙПЪР АСОЦИАЦИИ. В периода 17-21.02.2020 в Галуей, културната столица на Европа за 2020г., се проведи и междунарадната среща на грийнкийпърската индустрия. Темата на събитието бе Отговорност в поддръжката на голф игрищата! Фокус имаше върху професията на грийнкийпърите и разпознаването й на местно и международно ниво. Как да се подобри облика на всички? Комуникацията?

Основните посоки на развитие си остават правилната поддръжка без вредни препарати, подходящи практики, както и международна изява на игрищата като опазващи околната среда игрища – R&A и GEO CERTIFICATE играят главната роля и са готови да помагат на всички Асоциации и игрища.

Имаше отворена дискусия за запознаване със спонсорите на ФЕГГА, респективно индивидуално промотиране на продукти и възможност за “влизане” на пазара във всяка държава. Навлизането на жените в грийнкийпърството бе дискутирано и промотирано с голям отзив. Всички участници бяха единодушни за качеството и нуждата от тях и “отваряне” на вратата за нови възможности.

Работи се интензивно от миналата година за създаване на център за изследвания за голф и спорт в отделни райони на Европа, финансирано от голфърите в Европа. За този проект всички важни институции са обединени и единни и в близко бъдеще трябва да се реализира. Промотираща идея възникна един ден през годината да влезе в голф календара през май месец, който да се обяви като “денят на грийнкийпъра”!

Българска Голф Грийнкийпър Асоциация иска да благодари на ФЕГГГА и на ГКСАИ за поканата и за чудесно организираната конференция. Ние сме щастливи да сме част от това семейство и да работим заедно за вбъдеще.